ติดต่อเรา

Welcome To UTK Faculty of Engineering

Contact Info

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 • Contact Number

  02-287-9600 ต่อ 7091

 • University Timing

  จันทร์ - เสาร์